អាងហែលទឹកបារាំង
សិល្បះមួយក្នុងការរស់នៅ
បទពិសោធន៏
សេវាកម្ម
បចេ្ចកវិទ្យា ​និង ការសាងសង់
ប្រពន្ធ័ត្រងទឹក
រិធីថែទាំអាង និងការប្រើថ្នាំគីមី
លក្ខណៈពិសេស
ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ
 
.............................................
    

យើងខ្ញុំនៅត្រៀមចាំបំរើលោកអ្នកគ្រប់ពេលវេលា

 
 

អាស្រ័យដ្ជាន

ផ្ទះលេខ ៦២ក, មហាវិថី ព្រះនរោតម្ត, សង្កាត់ជ័យជំនះ,

ខ័ណ្ឌដូនពេញ, ក្រុងភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា.

ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ២២១ ១៧៧

ទូរសារៈ (៨៥៥)-២៣ ២១៩ ០៨៧

អ៊ីមែលៈ info@khaouchulygroup.com

គេហទំព័រៈ www.khaouchulygroup.com