អាងហែលទឹកបារាំង
សិល្បះមួយក្នុងការរស់នៅ
បទពិសោធន៏
សេវាកម្ម
បចេ្ចកវិទ្យា ​និង ការសាងសង់
ប្រពន្ធ័ត្រងទឹក
រិធីថែទាំអាង និងការប្រើថ្នាំគីមី
លក្ខណៈពិសេស
ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ
 
.............................................
    

        បទពិសោធន៏ 25 ឆ្នាំ

                              ការប៉ិនប្រសប់ដែលមានតែមួយគត់

 

យើងខ្ញុំដែលពោរពេញដោយបទពិសោធន៏ យូរឆ្នាំជាអ្នកសាងសង់ ប្រកបដោយការយក ចិត្តទុកដាក់ ចំពោះសេចក្តីត្រូវការរបស់ទីផ្សារទាំងឡាយ។ ការយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់ ពួកអ្នកជាវរបស់យើងបាន រៀបចំបចេ្ចកទេស ជាគោលពីរយ៉ាងដែលមិនទាន់ធ្លាប់មាន ហើយដែលពិភពលោកជំនួញ ខាងពីស៊ីន យកតាមគឺ៖

- ប្រពន្ធ័ត្រងទឹក

- រចនាសម្ពន្ធ័ អាងហែលទឹក

គោលគំនិតមួយដែលកែប្រែជាថ្មីរហូត ហើយដែលត្រូវបានទទួលប្រកាសនីយប័ត្រ បានធើ្វអោយអាង ហែលទឹក ក្លាយជាផាសុខភាពមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបអាចមានបាន ដោយរក្សាបាននូវលក្ខណៈគ្រប់ យ៉ាងនៃសំណង់ជាប់មាំ ភាពរឹងមាំ និង គុណភាពខ្ពស់ នៃបេតុង។

 

ធានាសន្តិសុខ សោភ័ណ្ឌភាពគិតគូរជាស្រេច ព្រោះ យើងចង់ អោយអាងហែលទឹក ជាអី្វមួយលើសពី គ្រឿងសង្ហារឹម គឹថាអាង ហែលទឹកជាសិល្បៈមួយ ក្នុងជីវិតរស់នៅ៖ ទឹកជាទុនសុខភាព របស់លោកអ្នក។ ដួចនេះហើយទើបប្រព័ន្ធតំរងទឹក របស់យើង ធានាលោកអ្នក នូវកីឡា កំលាំង ភាពស្វាហាប់ ដោយសារវិធី ព្យាបាលដោយទឹក នឹងទឹកសមុទ្រ។ អ្នកធើ្វគ្រឿងប្រដាប់ប្រើប្រាស់ ជាជនជាតិបារាំងលេខ ១នៅទី្វប អឺរ៉ុប។ ដោយសារតែ យើងបែ្លកពីគេ ទើបយើងបាន ក្លាយជាអ្នកឈានមុខ នៅក្នុងពិភពលោកទីតាំង របស់យើងចំនួន 30,000 កនែ្លងអាចអោយ លោកអ្នកទុកចិត្តបាន។